درباره نیواریا

آذرماه سال ۱۳۹۷، ایمان زندی پور، با هدف کارآفرینی در تولید و صادرات پوشاک بانوان، نیواریا -دو بخش نیو به معنای شجاع و آریا به عنوان آریایی ( آریایی شجاع)- را تاسیس نمود. پس از گذشت حدود یکسال از زمان تاسیس و آماده سازی اولیه، در بهمن ماه سال ۱۳۹۸، اولین شعبه و فروشگاه نیواریا در مرکز خرید گالریا، افتتاح گردید.
در مرداد ماه سال ۱۳۹۹، با برگشت الهام جسمانی از کانادا به ایران ، با پیشینه علمی و دانشگاهی در رشته طراحی مد و اهداف کارآفرینی ، صادرات و شناساندن یک برند ایرانی در دنیا، شراکتی با نیواریا جهت تحقق رویکردی جدید، شکل گرفت.پس از آغاز این شراکت و تحولی عظیم و بنیادین در نیواریا، شرکت سهامی خامی «کارآفرینان طراحان جامه آریا» پا به عرصه پوشاک زنانه در سطوح بالای کیفیت نهاد. 14021

فروشگاه آنلاین نیواریا

شعب نیواریا

شعبه تهران :

فروشگاه آنلاین نیواریا

شعبه مشهد :

فروشگاه آنلاین نیواریا

محصول مورد نظر خود را جستجو کنید :